top of page

הַמַּתָּנָה | נדודים 28.9-18.10.2017

יצאנו לנדוד אנחנו אבא פיל, אמא דרקונה ושניי גוזלינו, בניי הדולפינה (בימי החסד) והלוויתן (שנזכר בנדודים שהוא מסוג זה) שילוב מפתיע נכון ?...

הַמַּתָּנָה | הגיגי תנועה בשלהי הסתיו

איזו עונה נפלאה, ממש מרגשת ומלאה בתנועה, תנועת העלים אשר נושבות בהם רוחות, תנועה של הניצנים שמוריקים את האדמה ותנועה של הנפש פנימה לנביטת...

הַמַּתָּנָה

הַמַּתָּנָה הַמַּתָּנָה, שם שמתנגן וזורם במורד הגרון, יורד מטה למערכת העיכול ומתפזר לכל הגוף, פיסות אמת שמועברות לכל התאים שמהנהנים...

הַמַּתָּנָה | תודות

תודה ותודות תודה שהגיענו לרגע הזה, אמן תודה רבה לך אמא יקרה ואהובה, שאני זוכה לפגשך בכל כך הרבה אופנים כל הזמן גם אחרי שיצאת מגופך הפיזי...

1
2
bottom of page