• Hamatana Retreats

הַמַּתָּנָה | הגיגי תנועה אחרי החגים

Updated: Feb 4, 2019

עת הנדודים

הזדמנות ללמוד מתנועת הציפורים

מאיכות של עונה זו וממהות אחת מיני רבות של חג הסוכות, אחד משלושת הרגלים אשר בני ישראל עלו לירושלים, יצאו לדרכים, חיו את הבחירה בהזכרות בארעיות דרך הסוכות ודרך הדרכים, דבר המאפשר גמישות ותנועה פנימית וחיצונית לחופש דמיינו את זה... לנדוד קילומטרים  ואלינו

מה קורה למי שמניח/ה לאחיזה

נסו לבחון במה אתםן נאחזיםות, והרשו לעצמכםן לבדוק איך זה יהיה לנדוד ממנו ולנוע ממנו הלאה? מי אהיה

אז ?

כמו הציפורים המופלאות שיוצאות ונעות תקופה ארוכה, וכמו העולים לרגל, גם לנו בימים המודרניים יש את חופש התנועה והמון דרכים לנדוד אליו

שתהיה חזרה נעימה לשגרה

והמון ריקודים חופשיים

בברכה, שני נועם5 views0 comments

Recent Posts

See All