• Hamatana Retreats

הַמַּתָּנָה | תודות

Updated: Feb 4, 2019

תודה ותודות

תודה שהגיענו לרגע הזה, אמן

תודה רבה לך אמא יקרה ואהובה, שאני זוכה לפגשך בכל כך הרבה אופנים כל הזמן גם אחרי שיצאת מגופך הפיזי ועדיין במסעי הגשמי אני מתגעגעת אלייך, לנוכחותך, למילותייך ולמגעך

תודה לאבי הכביר מושא הערצתי ודוגמא שניתן לשאוף ולהאמין שהכל אפשרי

תודה ל - 3 אחיותיי, ליאת, שרון ומוריה שתמיד יהיו עימי בדרך והן מקור פורה להתפתחות וצמיחה

תודה למשפחתי המורחבת מורחבת מורחבת שמלאה בא~נשים מופלאיםות: גיס היהלום, קוף צהוב, גיסים, אחייניםות ועוד

תודה לחברות ולחברים המדהימיםות שלי (זכיתי באמת) תודה על המסע המשותף המיוחד הזה

תודה לניצוצות של הכוכבים הנוחתים עליי עם הפוגות קלות

תודה למרחב נעים, שבזכותו אני רצה מרתון עם עצירות מנוחה, לפסגת ההר

תודה לנוה נועם, המורה הגדול מכולםן עבורי, שהפכני לאם במלוא מובן המילה

תודה לקרן נועם, שמזכה אותי בחסד הבריאה והריפוי והתגלמות היצירתיות תודה לאלה נועם, המזכירה לי מהי אהבת אמת ולב פתוח

תודה לאהבת חיי, נדר, תודה מלאה בהמון הכרת תודה על הפיל האיתן, היציב והחזק והלוויתן הנבון, הקדום המרהיב והמדהים שאתה

תודה למזל מן האור, שמזמן הזדמנויות הניתנות בשפע ועל כך שאני מתאמנת להתעורר לכך תודה לי, שאני פתוחה לקבל כל כך הרבה אור, אהבה ושפע ושזכיתי לשתף עימכםן

באהבה, שני נועם
6 views0 comments

Recent Posts

See All