top of page
  • Writer's pictureHamatana Retreats

הַמַּתָּנָה | הגיגי תנועה להתעוררות

Updated: Oct 23, 2018

ערה? ער? לכל המתרחש במרחבים? לגוונים העזים הבוהקים המנענעים את ליבנו לפקוח את עינינו לתנועת החיים, למחזוריות ולעונות המתחלפות בהדר רב

ניצני האביב מבליחים

בימים חמימים, בשמש בוהקת, בשלל פרחים מרהיבים: כלניות/סביונים/קידות שעירה/ציפרוניות מצריות/חרציות/חרדלים/רקפות/כליל החורש/השקדיות... אינסוף צבעים נשזרים בתנועה חיננית של חיות

מזמינים אותנו לבוא לקראתם לנוע עימם את תקומתם ואת רגעי החסד הקטים הללו

כשאנו פוסעיםות בחיק הטבע הגוף נע את המגוון ומתעורר לחיים, מתוך עצמו כמו ששמים לנו מוזיקה טובה והגוף כבר יודע לעשות את שלו לנוע מתוך עצמו כהדהוד לצלילים, כך גם בטבע, הגוף בחוכמתו הרבה יודע להזדקף יותר לנוע ולחוות את הפליאה של ההתעוררות


זו הזמנה לכל אחת ואחד לצאת לחיק הטבע בתקופה זו ולהתעורר עימו לתנועת החיים ולזכות במה שהטבע מציע בנדיבות


הזמנה לבוא לרקוד כמה שיותר בחברת אנשיםות, ולבד, פשוט לשים מוזיקה ולנוע את החיים המתעוררים מן החוץ אל הפנים


הזמנה לצפות בזה - יפה ופשוט ומעורר שמחה

https://www.youtube.com/watch?v=ScCiRhD0jaA

בברכה, שני נועם
7 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page