top of page
  • Writer's pictureHamatana Retreats

הַמַּתָּנָה | הגיגי חיים נעים

Updated: Oct 23, 2018

החורף בעיצומו רוקד את תנועתו הטבעית מלאת הרוחות הדינאמיות תנועת העלים הנישאים מפה לשם על פני אדמה לחה, מקושטת בירוק נוצץ ובפריחה חורפית עננים חולפים במהירות והבלחי ברקים מרצדים בשמיים בתנועתם המרהיבה לחורף יש את הכוחות המתונים שהוא מציע לכדור הזה, של תרדמה שקטה והתכנסות פנימה למאגרים

הפנימיים הרוחשים והמתכוננים להבשלת החיים החדשים בזמנם ומה קורה לנו בחורף ולגוף שלנו? האם אנחנו כמו הדובים נכנסיםות למערה וממתיניםות לתקומה בבוא האביב? האם אנחנו מפחיתיםות בפעילות שלנו או משמריםות אותה בהילוך קשוב מה קורה לתנועת האיברים שלנו? האם הן כמו בימי החום הפושרים והלוהטים בתוך היום יום ה"מופנם" יש לנו את הצירים שלנו שקבענו מראש ואלו שקשובים לעונה זו של השנה עונה שמבקשת לראות את הפלא שהיא מציעה בתוך מעגל החיים הקר, הרטוב, השונה אשר מזמין גמישות עדינה לאור נתונים אלו

מזמינה אתכםן לראות הרצאה הבוחנת את השאלה: מה קורה כאשר קהילות משתחררות ומוצאות לעצמן ביטוי דרך ריקוד משותף

הזמנה לרקוד בכל הזדמנות אפשרית, להפשיר את הגוף החורפי בחברה טובה ומיטיבה

,בברכה שני נועם
14 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentarer


bottom of page