• Hamatana Retreats

הַמַּתָּנָה | חזרנו הביתה והו כמה שזה נפלא

Updated: Feb 4, 2019

פעם, כתבתי את זה לאהובי בשנת 2005


שקט אהובי, הבט, עיניים סקרניות מבקשות אותנו

אתמול בלילה כשעצמתי את עיניי, ראיתי אותנו

זה היה מדהים 

כדור של אש בצבעים שונים ממוקד בתוך ריק שחור

הכדור ריצד מול עיניי. חייכתי לעצמי

ידעתי שזה אנחנו

אנרגיה אחת, אהבה גדולה אחת

שקט אהובי, אין מה לחשוש

את הדבר הז שאנו חשים לא יוכלו לקחת הסקרנים

אנו צופנים בגופנו סוד של אור

לפעמים נדמה לי שנפגשנו כבר והפעם היינו רק צריכים להפגש שנית

ולשחזר את מה שאנו כבר יודעים

אני אוהבת אותך אהובי

זה חזק ממני

עוצמה שלא נותנת לי לישון וגם לא לאכול

מרגישה את עצמי ניזונה מאהבתנו ומתמלאת רק מעצם המחשבה אודותך

אוהבת אהובי

אל לנו לחשוש

חזרנו הביתה והו כמה שזה נפלא


שני נועם
21 views0 comments

Recent Posts

See All