• Hamatana Retreats

הַמַּתָּנָה | הגיגי התחדשות

Updated: Feb 4, 2019

קפוא, קררר, קר, מתחמם מתחמם חם ... עונה שכזו, נעה את התנודות של הטמפרטורות, מזמינה ללבוש הרבה שכבות כמו הבצל. חם קר... זו תנועה טבעית של הנפש שנעה וזזה מהפנים לבחוץ משחקת את האפשרות של להיות לגמרי בחוץ ולאחר מכן לסגת אחורנית ברחבת הריקודים לכבוד חג הפורים נלבשו דמויות מוחצנות, מאיצות את התהליך הזה של ההבלחה, מזרזות אותנו לפגוש את העולם ולהושיט לו יד אחרי תרדמת החורף החמימה המפנקת ואולי גם המאבנת אז כן זהו מסר התקופה לצאת החוצה - להזמין אנשיםות, לצאת למקומות, להתערבב להגיח לעולם המתחמם ולהנות מהיופי המרהיב שסובב אותנו ומפתה אותנו לנוע אליו https://www.ted.com/…/bill_t_jones_the_dancer_the_singer_th… הזמנה לצפות במשהו שנוגע לתנועה:

בברכה, שני נועם
16 views0 comments

Recent Posts

See All