• Hamatana Retreats

תפילת היולדת מן האורתפילה שכתבתי לחברת לב שאלווה אותה בלידה, מזמינה לאמץ את הפשטות שבתפילה הזו לבריאת מציאות של לידות אחרות, כפי שהתנסתי בעצמי בלידות נדירות שהאור היה נוכח בהן, מי שרוצה לקבל השראה מסיפורי הלידה שלי מוזמנת לפנות אליי לפרטי ואשלח לה בשמחה, אני מאמינה שגם אחרות יכולות, ללדת בשמחה ובלי כאב, באהבה ובתפילה לשינוי, שני

לב טהור, בראה לי אלוהים

בשמחה, אלדה ילדים


לב טהור, לב נאור

אנא הנחני אנא הדריכני

בהודייה אתמסר

לבריאה

ובשערי הלידה אכנס בפליאה


לב טהור

אני צינור


יולדת בביטחה

את האור

לב טהור

זכרון מן האור

חבטה

אל תוך הריק השחור


לב פועם

מזמינה

לידה מלאה בקסם


התמסרות

לך

לב טהור

אנו מן האור


5 views0 comments

Recent Posts

See All