• Hamatana Retreats

הַמַּתָּנָה | מסר ‎

Updated: Feb 4, 2019

קרנת גם היום

תזכר/י שאת/ה אהוב/ה בלי קשר

עכשיו מישהו אוהב/ת אותך - נפלא רק - נא לא להאחז

שמישהו אוהב/ת אותך

זו תזכורת למרחבי הלב שקיימים בתוכך

כל שיקוף של אהבה מתחיל מבפנים וככל שהמהות האינסופית הקיימת בנו נוכחת

הבחוץ מהדהד את

האהבה הנצחית

היא לעולם לא חולפת

רק אנחנו אשר התגשמנו בחומר נחוש כך, שאבדה לנו אהבתנו שמישהו כבר לא אוהב/ת אותנו

כך נחוש אם נשכח

אז תהני/ה מהזכות להזכר במהותך האמיתית שעשויה מאהבה טהורה


אוהבתך

שני
7 views0 comments

Recent Posts

See All